ÅPNINGER

 

ÅPNINGER er et langsiktig samarbeid mellom kunstnerne Marie Bergby Handeland og Morten Lien   hvor vi utvikler og utøver opplevelsesbaserte tjenester på festivaler. Vi tilbyr en meny bestående av ulike tjenester publikum kan bestille når de måtte ønske gjennom festivale   Menyen tilpasses i omfang, og gjøres tilgjengelig i festivalens programhefte og eventuelle nettside. Basert på erfaring er det også ønskelig at noen tjenester bestilles av festivalledelsen i forkant av festivalen. Slik får vi muligheten til å tilpasse tjenestene inn i hver enkeltstående festival, og å inkludere ledelsen i eventuelle ønsker de måtte få fra menyen. Eksempler på tjenester det kan være fint å være i dialog om, er Åpning, Begravning, Ekstranummer og Konsert. Utover festivalen som hovedarena, tar vi også imot tjenestebestillinger til enkeltarrangementer.

 

Vi lar oss inspirere av andre serviceinnstilte yrker der tjenester ytes, og er opptatt av å imøtekomme alle bestillinger så godt vi kan. Med det sagt, er hver tjeneste vi leverer alltid innøvd med en estetisk og emosjonell preferanse.

 

I ÅPNINGER arbeider vi med å slippe til store og varme følelser i kropp og stemme, med koreografi som struktur. Ved å lengte, savne og forelske, tillater vi oss å jobbe aktivt med sjarm, inderlighet og sjenanse. Utgangspunktet for vårt arbeid, er ofte eksisterende materiale laget av andre kunstnere og artister vi synes fortjener å bli vist omsorg. Valg av disse kunstneres materiale tas aldri basert på ren lyst, men alltid basert på ambivalens. Vi leter etter refrenger som gjør oss flaue, skamfulle, myke og begeistret på samme tid. Deretter jobber vi med å fremkalle ømhet og varme for materialet, for så å plassere det inn i nye rammer. Vi arbeider materialet inn i kroppen helt til det kun er begeistring igjen.

 

ÅPNINGER er et politisk prosjekt hvor vi jobber med å gi fra oss makt og å ta makt. I en salig blanding av kritikk og smisk av det bestående, av det høykulturelle og lavkulturelle, i dialog med hverandre og et publikum, utvikler og utøver vi tjenestene. Vi jobber ikke rent, verken emosjonelt eller sjangerdefinert, men i åpne kombinasjoner. ÅPNINGER er opptatt av utkanten og bryr seg om det som befinner seg der, men lar oss lett rive med av å få innpass ulike steder. Da spanderer vi marsipankake.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis vi ser på festivalene som et kar   ønsker vi å ha tråkket opp nye koblinger, stemninger, dramaturgie   tidsintervaller, samarbeid og vennskap når vi drar. ÅPNINGER vil altså bringe dager, handlinger og folk sammen, og ser dette s   koreografi. Dette koreografiske verket vil da være alles verk: Det har blitt til gjennom dynamiske møter og forhandlinger mellom oss, publikum og festivalledelsen.

 

ÅPNINGER er støttet avNorskdKulturråd  og Fond For UtøvendeKunstnere..